Digitale Evaluatie Workshop

Naam
Welke workshop heb je bijgewoond?
Je hebt deelgenomen aan de workshop. Het doel van deze workshop was, kennis opdoen, vaardigheid aanleren, uitwisselen van ervaringen.
Is de gevolgde workshop geslaagd in dit doel?
Heeft de workshop aan je verwachtingen voldaan?
De trainer/deskundige die door de BVMP wordt ingezet zorgt voor een heldere koppeling tussen theorie en de praktijk van jouw als trainer/adviseur/ambtelijk secretaris en stimuleert je tot uitwisseling tussen de deelnemers.
Wat is je gedachte m.b.t. deze eisen van de trainer/deskundige?
De locatie is goed bereikbaar, voorziet in ondersteuning van drank (koffie/thee) en heeft een prettig klimaat om een training te volgen.
Deze locatie voldoet volgens jou wel/niet aan deze standaard?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.