Jongeren en Medezeggenschap

Verjonging en vernieuwing van de medezeggenschap blijft ook in 2021 voor de SER een belangrijk onderwerp. De SER vindt het belangrijk medezeggenschapstrainers/-adviseurs en ambtelijk secretarissen…